מיוצר בישראל קטלוג פתיה 2018
itm361

שקע כח קופלונג

מק"טתיאורמתחזרם
5019קופלונג כח תקן חדש230V16A

מידות: 8/6     

כמות באריזה: 100     

אופן התקנה: לכבל חשמלי     

תכונות חומר: חסין אש, בלתי שביר