מיוצר בישראל קטלוג פתיה 2018
9513 - web

שקע למחשב RJ – 45 (בודד) קיסטון עה"ט

מק"טתיאור
9513שקע למחשב RJ – 45 (בודד) קיסטון עה"ט

מידות: 8.5/8.5

כמות באריזה: 25

אופן התקנה: על הטיח

תכונות חומר: חסין אש, בלתי שביר