מיוצר בישראל קטלוג פתיה 2018
p-6-5556

שקע כח P-6 "ירדן"

מק"טתיאורמתחזרם
5556שקע כח P-6 "ירדן" – עה"ט230V16A
מידות: 33/7    כמות באריזה: 10      אופן התקנה: על הטיח      תכונות חומר: חסין אש + UV