מיוצר בישראל קטלוג פתיה 2018
itm176

שקע כח P-3 אנכי "ירדן"

מק"טתיאורמתחזרם
5555שקע כח P-3 אנכי "ירדן" – עה"ט230V16A
מידות: 18.5/7    כמות באריזה: 10      אופן התקנה: על הטיח      תכונות חומר: חסין אש + UV