מיוצר בישראל קטלוג פתיה 2018
itm122

שקע כח מוגן מים תה"ט

מק"טתיאורמתחזרם
50392שקע כח מוגן מים תה"ט230V – 12V16A

מידות: 8.5/8.5     

כמות באריזה: 25     

אופן התקנה: תחת הטיח     

דרגת אטימות: טיפה     

תכונות חומר: חסין אש + UV