מיוצר בישראל קטלוג פתיה 2018
5568

שקע כח "ירדן" עה"ט P-8

מק"טתיאורמתחזרם
5568שקע כח "ירדן" עה"ט P-8230V16A

מידות: 43/7     

כמות באריזה: 10     

אופן התקנה: על הטיח     

תכונות חומר: חסין אש + UV