מיוצר בישראל קטלוג פתיה 2018
itm196

שקע בזק חדש תקני "ירדן" עה"ט

מק"טתיאורמתחזרם
5600שקע בזק חדש תקני "ירדן" עה"ט

מידות: 7/6.5     

כמות באריזה: 20     

אופן התקנה: על הטיח     

תכונות חומר: חסין אש + UV