מיוצר בישראל קטלוג פתיה 2018
מפצל4

רבי שקע + כבל עד 1 מטר

מק"טתיאורמתחזרםכמות באריזה
5704Nרב שקע 3 יציאות + כבל עד 1 מטר230V16A20
5705Nרב שקע 4 יציאות + כבל עד 1 מטר230V16A20
5706Nרב שקע 5 יציאות + כבל עד 1 מטר230V16A20
5707Nרב שקע 6 יציאות + כבל עד 1 מטר230V16A20
5734Nרב שקע 8 יציאות  + כבל עד 1 מטר230V16A20
5736Nרב שקע 10 יציאות + כבל עד 1 מטר230V16A20