מיוצר בישראל קטלוג פתיה 2018
מפצל6

רבי שקע + כבל עד 3 מטר

 

מק"טתיאורמתחזרםכמות באריזה
5730רב שקע 3 יציאות + כבל עד 3 מטר230V16A20
5731רב שקע 4 יציאות + כבל עד 3 מטר230V16A20
5732רב שקע 5 יציאות + כבל עד 3 מטר230V16A20
5733רב שקע 6 יציאות + כבל עד 3 מטר230V16A20
5738Nרב שקע 8 יציאות  + כבל עד 3 מטר230V16A20
5739Nרב שקע 10 יציאות + כבל עד 3 מטר230V16A20