מיוצר בישראל קטלוג פתיה 2018
itm171

קופסת חיבורים "ירדן"

מק"טתיאורמתחזרם
5550קופסת חיבורים "ירדן" עה"ט

מידות: 7/6.5     

כמות באריזה: 20     

אופן התקנה: על הטיח     

תכונות חומר: חסין אש + UV