מיוצר בישראל קטלוג פתיה 2018
itm21

פעמוני קריאה 68B

מק"טתיאורמתח
2001פעמון קריאה 68B220 V.AC
2002פעמון קריאה 68B110 V.AC
2003פעמון קריאה 68B24 V.A-DC
2004פעמון קריאה 68B12 V.AC-DC
2005פעמון קריאה 68B6 V.AC-DC
מידות: 7 / 14
כמות באריזה: 10
אופן התקנה: על הטיח
תכונות חומר: חסין אש, בלתי שביר