מיוצר בישראל קטלוג פתיה 2018
3031_11

פעמון "זמזמון" אלקטרוני

מק"טתיאורמתח
3031פעמון "זמזמון" אלקטרוני דגם – 2013230V – 12V
מידות: 9 / 9      כמות באריזה: 30      אופן התקנה: על הטייח / תחת הטייח, לתוך קופסה 55      תכונות חומר: חסין אש + UV

מפרט טכני