מיוצר בישראל קטלוג פתיה 2018
itm38

פעמון גונג מכני משופר

מק"טתיאורמתח
3009פעמון גונג מכני משופר באריזת בליסטר230V – 12V
מידות: 12.5/10.5      כמות באריזה: 10      אופן התקנה: על הטיח      תכונות חומר: חסין אש, בלתי שביר