מיוצר בישראל קטלוג פתיה 2018
3019-1515

פעמון אלחוטי MP3 דיגיטלי

מק"טתיאורמתח
3019פעמון אלחוטי MP3 דיגיטלי – טעינת שירים ומנגינות על כרטיס SD4.5V
כמות באריזה: 1      אופן התקנה: על הטיח      תכונות חומר: בלתי שביר