מיוצר בישראל קטלוג פתיה 2018
itm184

מפסקי ירדן עה"ט

מק"טתיאורמתחזרם
5609מפסק מחליף + מחליף "ירדן" עה"ט230V10A
5612מפסק יחיד + מחליף "ירדן" עה"ט230V10A
5604מפסק כפול "ירדן" עה"ט230V10A

מידות: 7/6.5     

כמות באריזה: 20     

אופן התקנה: על הטיח     

תכונות חומר: חסין אש + UV