מיוצר בישראל קטלוג פתיה 2018
itm188

מפסקים מוארים "ירדן" עה"ט

מק"טתיאורמתחזרם
5606לחצן מדרגות מואר "ירדן" עה"ט230V10A

מידות: 7/6.5     

כמות באריזה: 20     

אופן התקנה: על הטיח     

תכונות חומר: חסין אש + UV