מיוצר בישראל קטלוג פתיה 2018
itm28

ממסר לטלפון + פעמון + בית מנורה

מק"טתיאורמתח
2008ממסר להגברת צלצול טלפון+ פעמון+ ב.מ.230 V/70 V
2010פעמון + ב.מ.230 V/70 V
מידות: 20/7      כמות באריזה: 1      אופן התקנה: על הטיח      תכונות חומר: חסין אש, בלתי שביר