מיוצר בישראל קטלוג פתיה 2018
itm29

ממסר להגברת צלצול טלפון + ב.מ.

מק"טתיאורמתח
2009ממסר להגברת צלצול טלפון+ ב.מ.70 V
מידות: 13.5/7      כמות באריזה: 1      אופן התקנה: על הטיח      תכונות חומר: חסין אש, בלתי שביר