מיוצר בישראל קטלוג פתיה 2018
itm35

זמזם ביתי דגם 98

מק"טתיאורמתח
3005זמזם ביתי דגם 98 – התקנה לקופסא 55 תיקני230V – 7.5V
מידות: 9/9      כמות באריזה: 20      אופן התקנה: תחת הטיח לקופסא 55      תכונות חומר: חסין אש, בלתי שביר