מיוצר בישראל קטלוג פתיה 2018
itm31

זמזם ביתי דגם 73

מק"טתיאורמתח
3001זמזם ביתי דגם 73 (עה"ט) תיקני230V – 7.5V
מידות: 13/7      כמות באריזה: 30      אופן התקנה: על הטיח      תכונות חומר: חסין אש, בלתי שביר