מיוצר בישראל קטלוג פתיה 2018
itm135

גב שקוף למפסקים ושקעים מוגני מים

מק"טתיאורמתחזרם
6009גב שקוף למפסקים ושקעים מוגני מים

אופן התקנה: תחת הטיח     

תכונות חומר: גמיש